De acquisitiecommissie, ook wel bekend als de ruggengraat van de vereniging, vervult een van de belangrijkste taken binnen de vereniging: het werven van fondsen. Zonder deze fondsen zou de bierprijs verhoogd moeten worden naar 5 euro en zouden onze prachtige evenementen niet meer georganiseerd kunnen worden, eigenlijk zou de vereniging zoals wij haar kennen dus ophouden te bestaan.
We zijn voor dit jaar alweer hard bezig met het vinden van nieuwe sponsoren en het werven van fondsen. Al met al belooft dit veel goeds en lijkt het erop dat we de bierprijs, waar het de leden van de acquisitiecommissie allemaal om te doen is, dit jaar weer gelijk kunnen houden.

De acquisitiecommissie van 2021/2022 bestaat uit:

Thei van Hout President
Rixt de Laat Secretaris
Wies Jansen Holleboom Commissielid
Bill Verboom Commissielid
Bas van der Geest Commissielid
Jana Rutgers Commissielid
Fabian Brink QQ’er