De Eurekaweekcommissie is een van de belangrijkste commissies van de R.S.Z.V. Tijdens de Eurekaweek werft de vereniging door verschillende activiteiten nieuwe leden. De voorbereidingen voor deze week beginnen al in januari/februari en de weken voor de Eurekaweek is de commissie continue in de weer om de laatste dingen te regelen. Naast de Eurekaweek organiseert de EW-commissie ook de Voorjaars Introductie Periode, de VIP!

Wil jij ons helpen als vrijwilliger of heb je vragen over de Eurekaweek? Stuur dan een mail naar ew@rszv.nl.

Belangrijke data:
Eurekaweek:  16 t/m 19 augustus

 

De Eurekaweekcommissie 2020/2021 bestaat uit:

Lotte van Dijk President
Selke Meijer Secretaris
Dominique Appels Penningmeester
Tessa de Groot Commissaris Interne Zaken
Sophie Dusseljee Commissaris Externe Zaken
Debora de Ligt Commissaris Planning
Clara Meijer QQ’er