De Introductieperiode Commissie (IPCO) is de commissie die vanaf de eerste borrel klaar staat om de nieuwe leden en de ouderejaars (weer) te verwelkomen op de vereniging. De IPCO is de eerste +- 10 weken van het verenigingsjaar druk in de weer om de nieuwe leden een plekje te laten vinden in de vereniging.

Dit doen we natuurlijk het best door elke week leuke feesten en activiteiten zoals een biercantus neer te zetten. Daarnaast zetten we ons ook in om alle vragen van eerstejaars te beantwoorden en te helpen met de bootjesvorming.

De IPCO begint ergens rond juni met haar eerste voorbereidingen en plannen voor het komende verenigingsjaar en is vanaf dat moment tot en met het ledenfeest elke week druk in de weer!

De IPCO 2020/2021 bestaat uit:

Tessa de Groot President
Wouter Holleman Secretaris
Bertram van Houten Penningmeester
Wies Jansen Holleboom Intern
Daniek Leusink Intern
Lysbeth van der Zee Media
Clara Meijer QQ’er