De Loosklep is al jarenlang ons prachtige verenigingsblad. In het blad wordt men op de hoogte gehouden over het reilen en zeilen van de leden. Een aantal terugkerende items zijn ‘Van de President’, ‘Van de Secretaris’, ‘het Regelklassement’ en de ‘Loosklep eet een patatje mét met’.

Heb jij nog roddels, tips en sterkte verhalen? Mail dan naar loosklep@rszv.nl.

 

De Loosklepcommissie 2020/2021 bestaat uit:

Linn Paulsen President
Anouk Freriks Secretaris
Arne Bosman Eindredacteur 
Lysbeth van der Zee Design
Jelien de Jong Design
Anne Rietveld Commissielid
Wies Jansen Holleboom Commissielid
Iris Hoekjen Commissielid
Lotte van Dijk QQ’er