Waerde Leden,


Zoals het voormalig bestuur van voormalig dispuut Velivolus ons zo mooi omschreef; “Fermentum drinkt bier”, zal hier ook dit jaar weer gehoor aan worden gegeven. Zoals het hoort organiseert Fermentum ook dit jaar weer het legendarische Oktoberfest en zijn jullie donderdag 2 oktober van harte welkom om dit samen met ons te vieren op de R.S.Z.V., jullie worden verwacht in passende outfit.

Graag zou ik het hier bij laten, maar helaas vindt mejuffrouw de Sec vindt een kort bericht niet goed. En om dan toch maar even gebruik te maken van deze ruimte wil ik jullie graag wat vertellen over ons o-zo-mooie dispuut. Naast het verhogen van de gemiddelde leeftijd op de Soos is Fermentum actief in vele vormen. Een legendarische combinatie van snoepreisjes met de Ferm-jet, culinaire en culturele uitstapjes maakt ons gezelschap tot een hechte groep. Een groep met een passie voor gezelligheid en bourgondisch genieten.
Mocht je nu ge?nteresseerd zijn in het lid worden van dit illustere gezelschap, spreek ons dan eens aan op een borrelavond. Je kunt ons herkennen aan een shinend goud met blauwe das en een pilsje in ons hand.

Op de natte poes,

De Okterfest-cie
Heerendispuut Fermentum