Binnen de R.S.Z.V. kennen we een tweetal eretitels welke slechts zelden vergeven worden. Leden van verdienste zijn zij, die op voordracht van het bestuur of de algemene leden vergadering als zodanig door de algemene ledenvergadering zijn benoemd wegens hun verdiensten voor de vereniging of wel wegens het feit zich ten opzichte van het doel dat de vereniging nastreeft bijzonder verdienstelijk te hebben gemaakt.

Buitengewone leden zijn die personen welke niet als regulier lid kunnen gelden, doch wel in aanmerking komen voor onderscheiding.

Leden van verdienste

Dhr. dr. L.J.P.M. van Woerkens
Dhr. M.A. R?mer
Dhr. B. Boetes
Dhr. drs. B.M. van Thiel
Dhr. W.M. Balm

Buitengewoon lid

Dhr. C. Veldhuizen+