De Buffel een naam die onlosmakelijk is verbonden met de Rotterdamse Studenten Zeilvereniging. Een begrip dat telkens op de agenda van de ALV verschijnt. Heden ten dage weten nog maar weinigen waarom deze naam zo nauw aan de Rotterdamse Studenten Zeil Vereniging is verbonden.

Harer Majesteits Buffel was de eerste van drie zogenaamde ramschepen die tussen 1867 en 1869 voor de Koninklijke Marine werden gebouwd. Haar missie was het verdedigen van de Nederlandse kustlijn in de Noordzee. Het was de bedoeling dat met de ram die gedeeltelijk onder water zit, de vijandige schepen onklaar te maken door gaten onder de waterlijn te maken of het roer te beschadigen. Het bepantserde kanon dat in een draaibare toren is gemonteerd verhoogde de schiethoek en bood bescherming aan het kanon en de kanonniers.
De Buffel kwam nooit in gevecht met een vijandig schip gedurende de zeventien jaren dat ze in dienst was. Na haar afvoer vanuit actieve dienst werd zij als logementschip in dienst gesteld, eerst in Hellevoetsluis en later te Den Helder. Ze diende vele jaren als stationschip op het Marine etablissement van Amsterdam waar ze ook de tweede wereldoorlog overleefde.

Uiteindelijk is de Buffel op 18 januari 1974 officieel buiten dienst gesteld door de Koninklijke Marine. Dankzij adoptie door de Rotterdamse Studenten Zeil Vereniging en de grote inspanning, inzet en enthousiasme van de leden is voorkomen dat dit historisch waardevolle schip onder de slopershamer zou vallen. Thans ligt de Buffel in Hellevoetsluis waar zij dient als museumschip.