In het onwaarschijnlijke geval dat u niet over ons gehoord heeft, danwel ons niet heeft horen spreken tijdens een A.L.V., hierbij een nadere toelichting op ons functioneren binnen de RSZV.

Als Verificatie Commissie zijnde controleren en verifiëren wij de boekhouding van de vereniging, opdat de, tijdens de A.L.V., aan u gepresenteerde cijfers juist zijn en een correcte weerspiegeling zijn van het financiële reilen en zeilen van de vereniging. Verder faciliteren wij de Raad van Commissarissen op het financiële vlak zodat zij tot een gedegen financieel beleid kunnen komen.

Om dit te bewerkstelligen komen wij verscheidene keren per jaar samen om deze zaken te behandelen.

Als oude poepen zijn wij weliswaar niet vaak meer te vinden op de vereniging, desalniettemin dragen wij haar een warm hart toe.

Op de natte poes!

Raoul Nielen

Danielle Veenhof

Koen van Lieshout

Esther Kingma