De Raad van Commissarissen, wie wij zijn en wat doen wij eigenlijk?

Wat betreft het eerste zijn wij een gezelschap bestaande uit oud-bestuursleden die de vereniging een warm hart toedragen en daarbij nog steeds geen afscheid kunnen nemen van het studentenleven. Sommigen van ons zijn lang en breed onderweg naar een glansrijke carrière, anderen doen een poging om af te studeren en weer anderen lukt het aardig om dat afstuderen nog even uit te stellen.

En wat we doen? Gedurende het jaar nemen wij het functioneren van het bestuur onder de loep en dienen wij hen van gevraagd en ongevraagd advies. Zo vergaderen we samen met het bestuur over hun beleidsplannen en de beslissingen die daarbij genomen moeten worden. Daarnaast proberen we zo te navigeren dat ook op de langere termijn de juiste koers gevaren wordt.

Kortom, met een biertje in de hand kijken wij toe hoe de boot gezeild wordt, waarbij we af en toe het roer een klein zetje geven.

Lennert Zwanenburg
Anne ten Kate
Niels de Vries
Anne Frudiger
Tim de Weerdt