Vorderingsstaat beginner

Het schip zeil- en nachtklaar maken

Onvoldoende beheersing Basisbeheersing Volledige beheersing

Verhalen van het schip

Onvoldoende beheersing Basisbeheersing Volledige beheersing

Stilliggend hijsen en strijken van de zeilen

Onvoldoende beheersing Basisbeheersing Volledige beheersing

Stand en bedienen van de zeilen

Onvoldoende beheersing Basisbeheersing Volledige beheersing

Sturen, roer-, en schootbediening

Onvoldoende beheersing Basisbeheersing Volledige beheersing

Overstag gaan

Onvoldoende beheersing Basisbeheersing Volledige beheersing

Opkruisen in breed vaarwater

Onvoldoende beheersing Basisbeheersing Volledige beheersing

Gijpen

Onvoldoende beheersing Basisbeheersing Volledige beheersing

Afvaren van hogerwal

Onvoldoende beheersing Basisbeheersing Volledige beheersing

Onder toezicht aankomen aan hogerwal

Onvoldoende beheersing Basisbeheersing Volledige beheersing

Afmeren op de eigen ligplaats

Onvoldoende beheersing Basisbeheersing Volledige beheersing

Noodzaak van het reven onderkennen

Onvoldoende beheersing Basisbeheersing Volledige beheersing

Toepassen van de reglementen

Onvoldoende beheersing Basisbeheersing Volledige beheersing