Waarde leden,

Namens het 46e bestuur der Rotterdamse Studenten Zeil Vereniging nodig ik u uit voor de Algemene Leden Vergadering van 11 september 2014. De A.L.V. zal plaatsvinden op de Robert Baeldestraat 55 te Rotterdam. U bent welkom vanaf 20:00 uur. U wordt verwacht in tenue de ville.

Zoals u kunt zien in de agenda is ervoor gekozen om voor komend verenigingsjaar een ft-bestuur voor te stellen waarin afgeweken wordt van de traditie dat de president van de R.S.Z.V. lid is van het Rotterdamsch Studenten Corps. Het huidige bestuur acht de vereniging, in de vorm waarin zij nu bestaat, klaar voor een dergelijke stap en is van mening dat er binnen de vereniging voldoende personen zijn die deze functie kunnen bekleden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering zal deze zaak onder punt 6 uitgebreid besproken worden.

Namens het 46e bestuur der Rotterdamse Studenten Zeil Vereniging,

Op de lange mast!

J.M.W. (Jessie) Pool
Secretaris h.t.
Rotterdamsche Studenten Zeil Vereniging